China Great-Ears G11 sanly cic 16 kanal, gulagyň sesini peseldýän eşidiş enjamlarynda kiçi göze görünmeýän eşik öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G11” sanly cic 16 kanal, gulagyň sesini azaltmak eşidiş enjamlarynda kiçi göze görünmeýän eşik

Gysga düşündiriş:

Bu eşidiş enjamy ösen sanly tehnologiýany, ähli sanly gaýtadan işlemegi, sanly ses azaltmagy kabul edýär.Ulanyjylara tebigy we aýdyň ses dünýäsini getirmek.

Ownuk we owadan görnüş, ulanyjylara ajaýyp geýim tejribesini getirýär.

Bu ýyllarda göze görünmeýän eşidiş enjamlaryny beýlekiler tapyp bilmeýär we has gowy garşy alýar. Diýmek, eşidiş enjamlaryny ulanyň, adamlar adaty bolmadyk adam hökmünde tanalmazlar. Beýlekiler ýaly ajaýyp durmuşda ýaşap bilerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G11
Model stili ITE CIC sanly eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤112dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 110dB
Peak Gain (dB) ≤36dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 32dB
Quygylyk aralygy (Hz) 250-5000Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤ 2.0%800Hz: ≤ 2.0%1600Hz: ≤ 1,0%
Ekwiwalent giriş sesi ≤22dB
Batareýanyň ululygy A10
Batareýa akymy (mA) 1.2mA
iş wagty 60s
Ölçegi 13 × 9 × 18 mm
Reňk Gök / Gyzyl
Material ABS
Agram 0.9g

Haryt maglumatlary

G11-sanly-cic-16-kanallar-mini-göze görünmeýän geýim-1
G11-görünmeýän-geýmek2_ 副本
G11-sanly-cic-16-kanallar-mini-göze görünmeýän geýim-2
fotobank (1)

Gözel, göze görünmeýän eşik

Ownuk ululygy göze görünmeýän köýnek bolup biler. Ownuk we owadan görnüş. Iki reňk bar, gyzyl we gök.

Pes energiýa sarp etmek

Bir batareýany 60 sagatlap ulanyp bolýar'batareýany köplenç çalyşmaly däl.

G11-kanallar-mini-göze görünmeýän-geýmek-2_06
G11-kanallar-mini-göze görünmeýän-geýmek-2_08

Gulak gulaklarynyň dürli ululygy

Dürli ululykdaky gulakhalkalar bilen gelýär.Gulagyňyzyň ululygyna görä dogry birini saýlap bilersiňiz.Gulak gulaklaryndan başga, ses derejesini sazlamaga we eşidiş enjamyňyzy arassalamaga kömek etmek üçin sizi başga-da dürli esbaplar bilen enjamlaşdyrýarys.

Gaplamak

Uly gulaklar G11 (1)

Packageeke paketiň ululygy: 6.5X2.9X6.5 sm
Oseeke-täk agramy: 0,05 kg
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

G11-görünmeýän geýim6

RFQ

1. Gurluş wagty näçe?
Aksiýadaky önümler, gurşun wagty 3 günde;
3öriteleşdirilen modeller, 3000pc-den aşakda, öňdebaryjy wagt bir hepdede.
Beýleki maglumatlar biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz

3.Sizleşdirmek ýa-da logotipimizi goşmak isleýärsiňizmi?

Hawa.ODM, OEM hoş geldiňiz.

4. Kepillik möhleti näçe?

3 ýyl

 

5. Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?
Material satyn almagyň artykmaçlyklary
Köp mukdarda çig mal sargyt edýäris.Bu, size geçýän ep-esli tygşytlylygy üpjün edýär.

G11-görünmeýän eşik5

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň