China Great-Ears G12X gulak mini ululygyndaky zarýad berilýän magnit zarýad çalt çalt zarýad bermek pes güýji sarp etmek uzak wagtlap eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G12X” gulak mini ululygynda zarýad berilýän magnit zarýady çalt çalt zarýad berilýär

Gysga düşündiriş:

  1. Eşidiş enjamyňyz henizem adaty zarýadlara daýanýarmy?Täze magnit sorujy zarýad beriş stili zarýadyňyzy kynlaşdyrýar.Çylşyrymly iş we uly güýç bolmasa, ony ýuwaşlyk bilen goýmaly we çalt zarýad berip bolýar.Bu eşidiş enjamlary zarýad almak üçin bary-ýogy 1,5 sagat gerek we azyndan iki gün ulanyp bilersiňiz.
    Ownuk we ýakymly görnüş, şahsy durmuşyňyzy has gowy gorap bilýän tapmak kyn.
    Bu hem gowy sesi üçin dükanymyzda gyzgyn satylýan bir zat.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G12X
Model stili ITE zarýad berilýän eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤122dB + 3dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 115dB ± 4dB
Peak Gain (dB) ≤35dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 28dB
Quygylyk aralygy (Hz) 500-4500Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤3%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤1%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy Gurlan Lityum batareýasy
Batareýa akymy (mA) 1.5mA
Zarýad beriş wagty 1.5s
iş wagty 50s
Ölçegi 20 × 14 × 16 mm
Reňk Bej
Material ABS
Agram 4.7g

Haryt maglumatlary

G12X zarýad berilýän magnit zarýad
G12X-zarýad berilýän-magnit-zarýad-4
G12X-zarýad berilýän-magnit-zarýad3

Ownuk ölçeg, göze görünmeýän eşik

Ownuk görnüşi we ýeňil agramy bilen adamlar göze görünmeýän we rahat eşik tejribesine eýe bolup bilerler.

Pes energiýa sarp etmek

Enjam çalt zarýad beriji, çalt zarýad diňe 1,5 sagat.Bir gezek zarýad alsa, 50 sagat dowam edip biler. Daşardaky adamlar üçin amatly.

G12X-zarýad berilýän-magnit-zarýad-3

Gaplamak

Uly gulaklar G12X (6)

Packageeke paketiň ululygy: 107X46X107cm
Oseeke-täk umumy agramy: 168 gr
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

4

RFQ

1.Hile nädip gözegçilik edýärsiňiz?
ISO13485 esasynda eşidiş enjamlaryny öndürýäris. Çig mal, önüm prosesi we önümler iberilmezden ozal doly gözegçilik edýäris.

2. Iň pes sargyt mukdary näçe?
Her model üçin iň az sargyt mukdary bar. Has giňişleýin maglumat biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Sizleşdirmek ýa-da logotipimizi goşmak isleýärsiňizmi?

Hawa.ODM, OEM hoş geldiňiz.

4. esasy wagt näçe?
Aksiýadaky önümler, gurşun wagty 3 günde;
3öriteleşdirilen modeller, 3000pc-den aşakda, öňdebaryjy wagt bir hepdede.
Beýleki maglumatlar biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

G12X-zarýad berilýän-magnit-zarýad6

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň