China Great-Ears G13 gulakda kiçi göwrümli az sarp ediş uzak garaşma wagty 80 sagat tygşytly ses eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G13” gulakda kiçi göwrümli az sarp ediş uzak garaşma wagty 80 sagat tygşytly ses eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Eşidiş enjamlary G13, batareýany ýygy-ýygydan üýtgetmeli däl az sarp, bir batareýa köp gün ulanylyp bilner.Gulak dizaýnynda kiçi, tapmak aňsat däl we daşarda götermek aňsat sowgat gutusy bilen ýeňil agram.Sesi peseltmek funksiýasy, rahat eşik we size aýdyň ses dünýäsini berýär. Elýeterli baha başgaça durmuş döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G13
Model stili ITE CIC eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤118dB + 3dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 110dB ± 4dB
Peak Gain (dB) ≤35 dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 28dB
Quygylyk aralygy (Hz) 300-500Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤5%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤3%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy A10
Batareýa akymy (mA) 1mA
iş wagty 80s
Ölçegi 20 × 14 × 16 mm
Reňk Bej
Material ABS
Material 1.5g

Haryt maglumatlary

1200
1200-1

Gözel, göze görünmeýän eşik

Bu gaty eşidiş enjamy we gulak kanalyňyzda doly gizlenip bilner. Mini ululygy we ýeňil agramy bilen adamlar indi gulagyňyzyň syryny bilmekden gorkmaly däl. .

G13-cic-mini-ululyk-az sarp-uzak garaşma-_05
G13-cic-mini-ululyk-az sarp-uzak garaşma-_15

Pes energiýa sarp etmek

Ultra pes sarp, batareýany 80 sagat ulanyp bolýar

Gaplamak

Uly gulaklar G13 (7)

Bukjanyň ululygy: 65X29X65 mm
Oseeke-täk umumy agram: 50g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak.

G12X-zarýad berilýän-magnit-zarýad6

RFQ

1.Hile nädip gözegçilik edýärsiňiz?
ISO13485 esasynda eşidiş enjamlaryny öndürýäris. Çig mal, önüm prosesi we önümler iberilmezden ozal doly gözegçilik edýäris.

2.Siziň artykmaçlygyňyz näme?

Aşakdaky ýaly artykmaçlygymyz:

1). Önümleriň ähli derejelerini saýlap bolýar.
2). Uly aksiýa, pes MoQ
3). Bahalar bäsdeşlik edýär, Biz zawod
4). Ibermek amatly, Hytaýyň ýagdaýy
5) .OEM bar, Tejribeli R&D topary
6).Hünärmensatuwdan soňky hyzmat topary

7) .Bu şahadatnamalar


3.Haýsy önümiňiz bar
Bizde sanly, bluetooth, zarýad berilýän, gulakda, gulagyň aňyrsynda, RIC we ş.m. ýaly her dürli eşidiş enjamlary bar .ODM we OEM bar. Her aýda bir ýa-da iki sany täze enjam dörederis.

4.Siz haçan habarlaşmak amatly?
24 sagatda size hyzmat edip biljek ajaýyp we tejribeli toparymyz bar. Biziň bilen habarlaşmak isleýärsiňiz.

Uly gulaklar G13 (6)

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň