Hytaý “Great-Ears G15” gulakda göze görünmeýän ses azaltmak pes sarp ediş tygşytly ses eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G15” gulakda göze görünmeýän ses azaltmak pes sarp ediş tygşytly ses eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Ownuk we owadan görnüşi bolan bu eşidiş enjamy, aýratyn reňk dizaýny derä ýapylýar, beýlekiler tarapyndan aňsat däl.

Az sarp ediş, adamlar täze batareýany çalyşýança 3 günläp geýip bilerler.

Görünmeýän eşik, az sarp etmek adamlara gowy eşidiş tejribesini berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G15
Model stili ITE CIC eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤119dB + 3dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 110dB ± 4dB
Peak Gain (dB) ≤40dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 30dB
Quygylyk aralygy (Hz) 500-4000Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤5%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤3%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy A10
Batareýa akymy (mA) 1mA
iş wagty 80s
Ölçegi 18 × 14 × 13 mm
Reňk Bej
Material ABS
Agram 2.4g

Haryt maglumatlary

微 信 图片 _20221208170410
Uly gulaklar-G15-eşidiş enjamlary_09

Sesi peseltmek

Enjam täze IC tehnologiýasyny kabul edýär. Awtomatiki ses azaltmak funksiýasy bilen, eşidiş enjamlary gulagyňyzdan köp ses süzüp biler, tebigat we aýdyň ses berer.

Işlemek aňsat

Mini ululygyna garamazdan, enjam batareýany çalyşmak ýa-da ses wyklýuçatelini sazlamak aňsat, sebäbi we sizi täsirli gurallar bilen üpjün etdi gaplamakda. Eşidiş enjamlary bolan garrylaram işlemek aňsat.

Uly gulaklar-G15-eşidiş enjamlary_12
Uly gulaklar-G15-eşidiş enjamlary_16

Pes energiýa sarp etmek

Enjam A10 batareýasyny ulanýar. Bir batareýa 80 sagatlap dowam edip biler. Bu adam üçin dost däl'köplenç batareýany çalyşmagy halamok.

Gözel, göze görünmeýän eşik

Ultra-mini şekilli, göze görünmeýän eşik.

Uly gulaklar-G15-eşidiş enjamlary_05

Gaplamak

Uly gulaklar G15 (5)

Packageeke paketiň ululygy: 65X29X65 mm
Oseeke-täk umumy agram: 52g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

Uly gulaklar-G15-eşidiş enjamlary_20

RFQ

1.Sizleşdirersiňizmi ýa-da logotipimizi goşarsyňyzmy?

Hawa.ODM, OEM hoş geldiňiz.

2. Hilini nädip dolandyrýarsyňyz?
ISO13485 esasynda eşidiş enjamlaryny öndürýäris. Çig mal, önüm prosesi we önümler iberilmezden ozal doly gözegçilik edýäris.

3.Sizde näme şahadatnama bar?

ISO13485 .ROSH .MSDS.FCC.FDA.CE

4.Haýsy önümiňiz bar

Her aý bir ýa-da iki täze önüm öndürýäris.
Sanly, Bluetooth, zarýad berilýän, gulakda, gulagyň aňyrsynda, RIC we ş.m. ýaly eşidiş enjamlarynyň köp görnüşi bar ODM we OEM bar.

5.Siz zawodmy?

Hawa. 2016-njy ýyldan başlap eşidiş enjamlarynda zawod hünäri.

Uly gulaklar G15 (3)

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň