China Great-Ears G16 cic göze görünmeýän pes sarp ediş sesini azaltmak uzak garaşma wagty 80 sagat eşidiş ýitirilmegi üçin gulak eşidiş enjamlarynda sesiň peselmegi Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G16 cic” göze görünmeýän pes sarp ediş sesini azaltmak uzak garaşma wagty 80 sagat eşidiş ýitgisi üçin gulak eşidiş enjamlarynda sesiň peselmegi

Gysga düşündiriş:

Bu göze görünmeýän eşidiş kömegi bilen batareýany ýygy-ýygydan üýtgetmeli däl ultra-pes sarp.Gulak dizaýnynda görünmeýän, tapmak aňsat däl we daşarda götermek aňsat sowgat gutusy bilen ýeňil agram.Sesi peseltmek funksiýasy bilen, düşnükli we tebigy ses bar.

G16 eşidiş enjamlary size doly bahadan täze diňlemek tejribesini getirer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G16
Model stili ITE CIC eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤108dB + 3dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 105dB ± 4dB
Peak Gain (dB) ≤30 dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 26dB
Quygylyk aralygy (Hz) 500-4000Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤5%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤3%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy A10
Batareýa akymy (mA) 1mA
iş wagty 80s
Ölçegi 13 × 10 × 19 mm
Reňk Bej / Gök
Material ABS
Agram 1.3g

Haryt maglumatlary

gulak-eşidiş enjamlary-eşitmek-ýitirmek - G16-1
gulak-eşidiş enjamlary-eşitmek-ýitirmek - G16-2

Gözel, göze görünmeýän eşik

Bu ultra-mini eşidiş enjamlary bilen ony kanalda doly gizläp bilersiňiz .Bu adamlar tarapyndan ýüze çykarylmagy kyn we hiç kim siziň syrlaryňyzy tapmaz. Siz adaty eşidişli adam ýaly ýaşap bilersiňiz.

gulak-eşidiş enjamlary-eşitmek-ýitirmek-G16_02
gulak-eşidiş enjamlary-eşitmek-ýitirmek-G16_05

Işlemek aňsat

Hatda kiçi göwrümli hem däl'Amal barada alada etme. Batareýany çalyşmak we sesleri ulanyjylar, esasanam garry tarapyndan peýdaly gurallarymyz bilen sazlamak aňsat.

Pes energiýa sarp etmek

Bu eşidiş enjamlary A10 batareýasyny ulanýar, bir batareýany 80 sagat ulanyp bolýar. Donok'hemişe batareýany çalyşmaly.

gulak-eşidiş enjamlary-eşitmek-ýitirmek - G16-3

Gaplamak

Uly gulaklar G16 (6)

Bukjanyň ululygy: 65X29X65 mm
Oseeke-täk umumy agram: 50g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak.

gulak-eşidiş enjamlary-eşitmek-ýitirmek - G16-5

RFQ

Biziň artykmaçlyklarymyz aşakdakylar.
1).Productshli derejeli önümler bar.
2).Uly inwentar we pes çäk.
3).Biz zawod we baha artykmaçlygy bar
4).Hytaýda amatly ýer, daşamak aňsat.
5).OEM hyzmaty elýeterli, gözleg we barlag toparyny başdan geçirdik.
6).Satuwdan soňky hyzmat topary
7).Baý şahadatnamalar bilen

2. Düzeltmek ýa-da logotipimizi goşmak bilen meşgullanarsyňyzmy?

Hawa.ODM, OEM-i goldaýarys.


3.Sizde näme şahadatnama bar?

ISO13485 .ROSH .MSDS.FCC.FDA.CE

 

4. Sizde haýsy önümler bar?
Sanly, Bluetooth, zarýad berilýän, gulakda, gulagyň aňyrsynda, RIC we ş.m. ýaly eşidiş enjamlarynyň köp görnüşi bar ODM we OEM bar.

 

5.Harydyň kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

 

6. Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?
Çeşme zawody
Öndüriji hökmünde hiç bir araçy goşmaça pul gazanyp bilmez.Bir tarapdan lomaý bahadan satýarys.Başga bir tarapdan, marka salgytlarymyz, goşmaça töleglerimiz we beýleki töleglerimiz ýok, diňe ajaýyp eşidiş enjamlary we ägirt uly tygşytlylyk.

Uly gulaklar G16 (7)

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň