Hytaý “Great-Ears G17” gulagynda gyzgyn satylýan az energiýa sarp ediji kiçi göwrümli zarýad berilýän eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G17” gulakda gyzgyn satylýan az energiýa sarp ediji kiçi göwrümli zarýad berilýän eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Esasanam kiçi göwrümli eşidiş enjamlary üçin batareýany çalyşmak ýa-da bir gün batareýa satyn almagy ýatdan çykarmak barada alada edip, eşidiş enjamyňyzy gaýta-gaýta aýyrmak kynmy?Bu günki zarýad berilýän batareýalar durmuşyňyzy aňsatlaşdyrýar. Bu zarýad berilýän eşidiş kömegi bilen, batareýalaryň meselesi barada alada etmersiňiz.

Bu gulak eşidiş enjamlarynda kiçijik bir hil, geýmek amatly we beýleki adamlar tarapyndan tapmak kyn .Eňillik bilen işlediň, esasanam garrylara laýyk .Siz uzak garaşýan wagtyňyz bilen durmuşyňyzdan erkin lezzet alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G17
Model stili ITE zarýad berilýän eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤118dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 105dB
Peak Gain (dB) ≤40dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 30dB
Quygylyk aralygy (Hz) 300-3800Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤5%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤3%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy Gurlan Lityum batareýasy
Batareýa akymy (mA) 1mA
Zarýad beriş wagty 6-8s
iş wagty 28s
Ölçegi 15 × 13 × 23 mm
Reňk Bej / Gök / gülgüne / gara
Material ABS
Agram 2.6g

Haryt maglumatlary

G17 eşidiş enjamlary-1
G17 eşidiş enjamlary3
G17 eşidiş enjamlary-2

Ownuk görnüş, göze görünmeýän eşik

Bu enjam kiçi göwrümli, ýeňil agramly, görünmeýän we geýmek üçin amatly bolup biler.

G17 eşidiş enjamlary10
G17 eşidiş enjamlary10

Zarýad berilýär

Enjam ýönekeý operasiýa bilen aňsatlyk bilen zarýad alyp bolýar. Zarýad bermek garrylar üçinem aňsat .Bu doly zarýad alandan soň 28 sagat ulanylyp bilner.

Gaplamak

G17 eşidiş enjamlary12

Packageeke paketiň ululygy: 72X30X90 sm
Oseeke-täk agramy: 77g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

G17 eşidiş enjamlary8

RFQ

1.Fabrikaňyzmy?

Hawa.ODM, OEM hoş geldiňiz.

2. Hilini nädip dolandyrýarsyňyz?
ISO13485 esasynda eşidiş enjamlaryny öndürýäris. Çig mal, önüm prosesi we önümler iberilmezden ozal doly gözegçilik edýäris.

3.Haýsy önümiňiz bar
Bizde sanly, bluetooth, zarýad berilýän, gulakda, gulagyň aňyrsynda, RIC we ş.m. ýaly her dürli eşidiş enjamlary bar .ODM we OEM bar. Her aýda bir ýa-da iki sany täze enjam dörederis.

4.Siz haçan habarlaşmak amatly?
24 sagatda size hyzmat edip biljek ajaýyp we tejribeli toparymyz bar. Biziň bilen habarlaşmak isleýärsiňiz.

 

5. Näme üçin bizi saýlaň?

Dürli satyn alma we özleşdirme zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin hünärmen toparymyz we hyzmatlarymyz.

Dünýä hyzmat ediň. Her toparyň ýolbaşçylary 100+ kompaniýa hyzmat etdi.

 

G17 eşidiş enjamlary4

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň