China Great-Ears G18 gulakda zarýad berilýän kiçi göwrümli pes energiýa sarp ediji zarýad beriji eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G18” gulakda zarýad berilýän kiçi göwrümli pes energiýa sarp ediji zarýad beriji eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Soňky ýyllarda, göze görünmeýän köýnek we aňsat zarýad bermek, ekologiýa taýdan arassa aýratynlyklary sebäpli zarýad berilýän gulak eşidiş enjamlary has meşhur boldy .Şonuň ýaly-da, eşidiş enjamlarynyň az güýji sarp edilýär we ykdysady. Bu köp adamlar üçin dostlukly eşidiş ukyby bilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

视频 待 补充

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G18
Model stili ITE zarýad berilýän eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤118dB + 3dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 115dB ± 4dB
Peak Gain (dB) ≤35dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 30dB
Quygylyk aralygy (Hz) 500-4500Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤5%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤3%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy Gurlan Lityum batareýasy
Batareýa akymy (mA) 1.5mA
Zarýad beriş wagty 4-6s
iş wagty 50s
Ölçegi 25 × 18 × 18 mm
Reňk Bej / gara
Material ABS
Agram 3.9g

Haryt maglumatlary

G18D eşidiş enjamlary-1
G18D eşidiş enjamlary-2
微 信 截图 _20221208091643

Ownuk ölçeg

Enjam kiçijik we göze görünmeýär. Adamlara eşidiş enjamlary bilen geýeniňizi anyklamak kyn bolar.

Zarýad berilýär

G18 zarýad berilýär, zarýadlary gaýtadan işlediň'mundan beýläk batareýalary satyn almaly däl. Diňe USB zarýad berijisine birikdiriň, aňsatlyk bilen zarýad berip bilersiňiz.

G18D eşidiş enjamlary-4
50

Pes energiýa sarp etmek

Doly zarýad alandan soň 50 sagatlap yzygiderli ulanylyp bilner.Iki günden bir gezek zarýad alyp bilersiňiz.

Gaplamak

Uly gulaklar G18 (5)

Packageeke paketiň ululygy: 72X30X90 sm
Oseeke-täk umumy agram: 87g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

G18D eşidiş enjamlary6

RFQ

1. Siziň artykmaçlygyňyz näme?
Aşakdaky ýaly artykmaçlygymyz:
1). Önümleriň ähli derejelerini saýlap bolýar.
2) .Köp MoQ, uly aksiýa
3) .Biz zawod, bahasy bäsdeşlik edýär
4). Hytaýyň gowy ýagdaýy, iberilmegi amatly.
5). Tejribeli R&D topary, OEM elýeterli
6).Satuwdan soňky hyzmat topary
7) .Bu şahadatnamalar

2. Gurluş wagty näçe?
Aksiýadaky önümler, gurşun wagty 3 günde;
3öriteleşdirilen modeller, 3000pc-den aşakda, öňdebaryjy wagt bir hepdede.
Beýleki maglumatlar biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz

4.Fabrikaňyzmy?
Hawa.ODM, OEM hoş geldiňiz.

 

5. Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?

Önümler önümçilikden eltişe çenli azyndan 10 gezek gözden geçirdi.
Gaty standartlar müşderilerimiziň bize has köp ynam etmegine sebäp bolýar.Bu gözleg we synag arkaly müşderi gowy önüm alýar.

G12 eşidiş enjamlary8

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň