Biz hakda

KompaniýaProfil

“Zhongshan Great-Ears” elektron tehnologiýa kärhanasy, 2016-njy ýylyň fewral aýynda döredildi. Topar tejribeli audiologiýa işgärlerinden we tehniki weteranlardan ybarat.Biz eşidiş enjamlaryny we beýleki degişli akustika önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana."Innowasiýa tehnologiýasy, adamlara gönükdirilen" düşünjesine eýerip, kompaniýa tehnologiki innowasiýa arkaly eşidiş eşidýänleriň eşidişini gowulandyrmagy, adamlara ajaýyp ses dünýäsini täzeden başdan geçirmegine kömek etmegi maksat edinýär.

ýf (1)

BiziňkiTopar

Topar intellektiň ösüş ugruna, şahsylaşdyryş we eşidiş enjamlaryndaky amatlylyga ünsi jemleýär we ulanyjylara has amatly, diňlemek has gowy we has tygşytly önümleri özbaşdak ösdürýär.

1206wfwfwf
sb (1)
1
3

HilÖnümler

Açyk eşidiş dünýäňizi almak üçin tutuş sanly proses, aşa ýokary güýç,
durmuş derejäňizi ýokarlandyrmak üçin ygtybarly stil.Gowy gulaklar, has gowy eşitmek.

Kompaniýanyň ösüşi

Kompaniýa adamlara gönükdirilen we ylmy dolandyryşy talap edýär, kärhananyň "hil durmuş, dolandyryş peýdaly" diýen ýörelgesini durmuşa geçirýär, kem-kemden halkaralaşmak bilen baglanyşýar, ISO-ny maksat hökmünde kabul edýär, berk dolandyrýar we öndürýär, daşary ýurt ösen tehnologiýalaryny yzygiderli siňdirýär, edýär öz önümleri öndürýär we giňeldýär we önümçilik, gaýtadan işlemek, satyn alyş, satuw we hyzmat we ş.m. dolandyryş ulgamyny yzygiderli kämilleşdirýär.

DSC02742
4wqgwqg
1egwegw
DSC02758

Haryt
Arza

3ewgewgewg
1wehweh

KompaniýaŞahadatnamalar

Professional eşidiş enjamlaryny öndüriji hökmünde önümiň hiline berk talaplarymyz bar we ikinji derejeli lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin ygtyýarnama, gulakdan we gulakdan önümi hasaba alyş şahadatnamalaryny, şeýle hem ISO13485, FDA, CE, RoHs aldyk. we beýleki halkara şahadatnamalary.Patentleriň tapgyry hem tassyklandy.Şereketde ortaça aýlyk önümçilik kuwwaty 50,000 birlik bolan BTE we ITE Eşidiş enjamlary önümçilik liniýalarynyň birnäçesi bar.

ryzshu

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, ulanyjylar, paýlaýjylar, dükanlar üçin ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek.Häzirki wagtda kompaniýamyz ODM, OEM, OBM we eşidiş enjamlary bilen baglanyşykly beýleki hyzmatlary hödürleýär we önümler Europeewropa, Amerika, Aziýa, Günorta Amerika we dünýäniň beýleki sebitlerine giňden satylýar.