Hytaý “Great-Ears G12” gulak kiçi göwrümli pes kuwwatly sarp ediş uzak wagtlap zarýad berilýän eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G12” gulak kiçi göwrümli pes güýji sarp ediş wagty, zarýad berilýän eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Batareýany çalyşmak üçin eşidiş enjamyňyzy gaýta-gaýta aýyrmak ýa-da bir gün batareýa satyn almagy ýatdan çykarmak barada alada edýärsiňizmi?Bu günki zarýad berilýän batareýalar durmuşyňyzy aňsatlaşdyrýar. Bu zarýad berilýän eşidiş kömegi bilen, batareýalaryň meselesi barada alada etmersiňiz.

Gulak eşidiş enjamlarynda bu kiçijik bir hil, geýmek amatly we beýleki adamlar tarapyndan tapmak kyn .Siz uzak garaşýan wagtyňyz bilen durmuşyňyzdan erkin lezzet alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

视频 待 补充

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G12
Model stili ITE zarýad berilýän eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤122dB + 3dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 115dB ± 4dB
Peak Gain (dB) ≤35dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 28dB
Quygylyk aralygy (Hz) 500-4500Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤3%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤1%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy Gurlan Lityum batareýasy
Batareýa akymy (mA) 1.5mA
Zarýad beriş wagty 4-6s
iş wagty 50s
Ölçegi 20 × 14 × 16 mm
Reňk Bej / Gök
Material ABS
Agram 24.6g

Haryt maglumatlary

G12 eşidiş enjamlary-2
1208

Pes energiýa sarp etmek

Enjam doly zarýad alandan soň 50 sagat yzygiderli ulanylyp bilner'diýmek däl'azyndan 3 günde elmydama zarýad bermeli.

G12 eşidiş enjamlary12
G12 eşidiş enjamlary7

Sesi peseltmek

G12 adaptasiýa sesini azaltmak görnüşidir, tebigat we elmydama onuň bilen arassa ses bolup biler.

Kiçijik ululyk, göze görünmeýän eşik

Bu kiçijik we ony geýeniňizde adamlar tarapyndan ýüze çykarylmagy kyn. Adaty eşidişli adaty adam hökmünde durmuşyňyzdan lezzet alyp bilersiňiz.

G12 eşidiş enjamlary5
G12 eşidiş enjamlary4

Gaplamak

Uly gulaklar G12 (6)

Packageeke paketiň ululygy: 119X36X119 sm
Oseeke-täk umumy agram: 105g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

4

RFQ

1.Siziň artykmaçlygyňyz näme?
Aşakdaky ýaly artykmaçlygymyz:
1). Önümleriň ähli derejelerini saýlap bolýar.
2) .Köp MoQ, uly aksiýa
3) .Biz zawod, bahasy bäsdeşlik edýär
4). Hytaýyň gowy ýagdaýy, iberilmegi amatly.
5). Tejribeli R&D topary, OEM elýeterli
6).Satuwdan soňky hyzmat topary
7) .Bu şahadatnamalar

2. Mugt nusgalar berýärsiňizmi?
Adatça, mugt nusgalary bermeýäris. Stillöne ýörite şert üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3.Sizde näme şahadatnama bar?

ISO13485 .ROSH .MSDS.FCC.FDA.CE

4.Siz haçan habarlaşmak amatly?
24 sagatda size hyzmat edip biljek ajaýyp we tejribeli toparymyz bar. Biziň bilen habarlaşmak isleýärsiňiz.

G12 eşidiş enjamlary8

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň