Hytaý “Great-Ears G10” gulak kiçi göwrümli pes sarp ediş wagty 280 sagat tygşytly eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G10” gulak kiçi göwrümli az sarp ediş wagty 280 sagat tygşytly eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Bu eşidiş enjamy bilen batareýanyň ömri şeýle uzyn we az sarp edilýär welin, batareýany ýygy-ýygydan üýtgetmeli däl.Gulak dizaýnynda kiçi, tapmak aňsat däl.Oldeönekeý sazlamak düwmesi, sesleri azaltmak funksiýasy bilen, garrylar üçin gönüden-göni işleýär.G10 eşidiş enjamlary size doly bahadan täze diňlemek tejribesini getirer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G10
Model stili ITE gulak eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤119dB + 3dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 110dB ± 4dB
Peak Gain (dB) 40 dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 30dB ± 4dB
Quygylyk aralygy (Hz) 450-5000Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤3%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤1%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy A13
Batareýa akymy (mA) 0.8mA
iş wagty 280h
Ölçegi 19×14× 14mm
Color Bej 
Material ABS
Agram 2.6g

Haryt maglumatlary

23
G10 eşidiş enjamlary-3
G10 eşidiş enjamlary5

Sesi peseltmek

Awtomatiki sesiň peselmegi bilen enjam eşidiş enjamlary bolan adamlara tebigaty we aýdyň sesi getirip biler.

Ownuk görnüş, göze görünmeýän eşik

Kiçijik ululygy, ýeňil agramy. Geýmek rahat we görünmeýär.

G10 eşidiş enjamlary8
微 信 图片 _20221208153530

Pes energiýa sarp etmek

Bir batareýa 280 sagat, aşa pes energiýa sarp edilip bilner. Bu adamlar köplenç daşaryk çykýarlar ýa-da adamlary öçürýärler.

 

G10 eşidiş enjamlary3

Gaplamak

Uly gulaklar G10 (5)

Packageeke paketiň ululygy: 9,7X8X35 sm
Oseeke-täk umumy agramy: 0.065 kg
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

G10 eşidiş enjamlary-1

RFQ

1. Iň pes sargyt mukdary näçe?
Her model üçin iň az sargyt mukdary bar. Has giňişleýin maglumat biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Mugt nusgalar berýärsiňizmi?
Adatça, mugt nusgalary bermeýäris. Stillöne ýörite şert üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3. Nädip iberýärsiňiz?

Howa we deňiz arkaly iberýäris.

4. Getirmegiň wagty näçe?

Adatça howa arkaly 4-9 gün ýa-da iberilenden soň deňizde bir aý.

G10 eşidiş enjamlary4

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň