Hytaý “Great-Ears G32” gulagyna zarýad berilýän täze pes energiýa sarp ediji kiçi göwrümli eşidiş enjamlary eşidiş ýitgisi üçin öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

Gulakda “Great-Ears G32” zarýad berilýär, pes pes sarp ediji kiçi göwrümli eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Esasanam kiçi göwrümli eşidiş enjamlary üçin batareýany çalyşmak ýa-da bir gün batareýa satyn almagy ýatdan çykarmak barada alada edip, eşidiş enjamyňyzy gaýta-gaýta aýyrmak kynmy?Bu günki zarýad berilýän batareýalar durmuşyňyzy aňsatlaşdyrýar. Bu zarýad berilýän eşidiş kömegi bilen, batareýalaryň mundan beýläk çykmagy barada alada etmersiňiz. Diňe 2,5 sagat çalt zarýad berilýär we 40 sagat ulanylyp bilner.

Bu gulak eşidiş enjamlarynda kiçijik täzelik, geýmek amatly we beýleki adamlar tarapyndan tapmak kyn .Eňillik bilen işlediň, esasanam garrylara laýyk .Siz uzak garaşýan wagtyňyz bilen durmuşyňyzdan erkin lezzet alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G32
Model stili ITE zarýad berilýän eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤115dB ± 4dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 110dB ± 5dB
Peak Gain (dB) ≤32dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 27dB ± 5dB
Quygylyk aralygy (Hz) 350Hz ~ 4500Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤5%800Hz: ≤5%1600Hz: ≤5%
Ekwiwalent giriş sesi ≤26dB ± 3dB
Batareýanyň ululygy Gurlan Lityum batareýasy
Batareýa akymy (mA) ≤2mA
Zarýad beriş wagty 2.5s
iş wagty 40s
Reňk Bej
Material ABS
Agram 3.8g

Haryt maglumatlary

G32 eşidiş enjamlary-1
G32 eşidiş enjamlary-5
微 信 图片 _20221207161621

Sesi peseltmek

G32 eşidiş enjamlarynda adaptasiýa sesini azaltmak funksiýasy bar. Siz elmydama hemme ýerde we dürli şowhunly daş-töweregiňizdäki açyk we tebigat sesiňizden lezzet alyp bilersiňiz.

Zarýad berilýän we az sarp edilýän

Bu zarýad berilýän eşidiş enjamlary, bary-ýogy 2,5 sagat çalt zarýad berilýär we yzygiderli 40 sagat ulanylyp bilner. Diýmek, azyndan iki günde iki gezek zarýad almaly däl.

G32 eşidiş enjamlary2
G32 eşidiş enjamlary9

Ownuk we ýeňil agram

Bu kiçijik eşidiş enjamy, gulagyňyzy geýeniňizde beýlekiler tarapyndan tapmak kyn.Lighteňil agramy we uýgunlaşdyrylan şekil dizaýny bilen geýmek amatly.

Amatly

Zawodyň göni bahasy, önümleriň bahasyny arzanlatmak we şol bir wagtyň özünde hilini üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris.Iň arzan bahadan iň gowy ses tejribesini alyp bilersiňiz.

G32 eşidiş enjamlary3

Gaplamak

Gulakda “Great-Ears G32” zarýad berilýän, pes güýji sarp edýän kiçi göwrümli eşidiş enjamlary (5)

Packageeke paketiň ululygy: 72X30X90 sm
Oseeke-täk umumy agramy: 93g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

G32 eşidiş enjamlary6

RFQ

1. Iň pes sargyt mukdary näçe?
Her model üçin iň az sargyt mukdary bar. Has giňişleýin maglumat biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Zawodmy?
Hawa.ODM, OEM hoş geldiňiz.

3.Sizleşdirmek ýa-da logotipimizi goşmak isleýärsiňizmi?
Hawa.ODM, OEM hoş geldiňiz.

4. Kepillik möhleti näçe?

3 ýyl

 

5. Näme üçin bizi saýlaň?

Dürli satyn alma we özleşdirme zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin hünärmen toparymyz we hyzmatlarymyz.

Gözleg we gözleg topary, eşidiş kömegi pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, dünýädäki müşderilere hyzmatlar hödürleýär.

G32 eşidiş enjamlary5

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň