China Great-Ears G17D magnit zarýad beriji zarýad berilýän gyzgyn satylýan TWS gulakda kiçi ululykdaky pes sarp ediş eşidiş enjamlary Öndüriji we üpjün ediji |Uly gulaklar

“Great-Ears G17D” magnit zarýad beriji zarýad berilýän gyzgyn satylýan TWS gulakda kiçi nini ululygy pes sarp ediş eşidiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Eşidiş enjamlaryňyza zarýad bermek üçin henizem köne stili ulanýarsyňyzmy?Ine, täze magnit sorujy zarýad beriji eşidiş enjamlary gelýär.Çylşyrymly hereketlere mätäç däl, diňe eşidiş enjamlaryny zarýad korpusyna ýuwaşlyk bilen zarýad beriň.

Mundan başga-da, bu G17D geýeniňizde beýlekiler tarapyndan tapmak kyn, sebäbi kiçi göwrümli .Eňillik bilen işleýär, esasanam garrylara laýyk .Siz bu eşidiş enjamlary bilen durmuşyňyzdan erkin lezzet alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

Modeliň ady G17D
Model stili ITE zarýad berilýän eşidiş enjamlary
Peak OSPL 90 (dB SPL) ≤118dB
HAF OSPL 90 (dB SPL) 105dB
Peak Gain (dB) ≤40dB
HAF / Duman gazanmak (dB) 30dB
Quygylyk aralygy (Hz) 300-3800Hz
Ortionoýulma 500Hz: ≤5%800Hz: ≤3%1600Hz: ≤3%
Ekwiwalent giriş sesi ≤28dB
Batareýanyň ululygy Gurlan Lityum batareýasy
Batareýa akymy (mA) 1mA
Zarýad beriş wagty 6-8s
iş wagty 30s
Ölçegi 15 × 13 × 23 mm
Reňk Bej / gara
Material ABS
Agram 2.6g

Haryt maglumatlary

G17D eşidiş enjamlary-1
G17D eşidiş enjamlary-2
G17D eşidiş enjamlary-4
G17D eşidiş enjamlary-3

Magnit sorujy zarýad

G17D täze magnit zarýad beriş usulyny kabul edýär.Enjam doly zarýad alandan soň 30 sagatlap ulanylyp bilner.

Ownuk görnüş, göze görünmeýän eşik

Mini ululygy, göze görünmeýän dizaýn. Eşidiş ýitgisi barada beýlekilerden syr saklamak isleýänler üçin laýyk gelýär.

G17D eşidiş enjamlary4
G17D eşidiş enjamlary5

Zarýad bermek aňsat

Simönekeý görkeziji çyralar toplumy .Gyrmyzy yşyk zarýad bermegi, ýaşyl çyra doly zarýad bermegi aňladýar. Köne adamlar hem özbaşdak işläp bilýärler.

Gaplamak

Uly gulaklar G17D (7)

Packageeke paketiň ululygy: 107X46X107cm
Oseeke-täk umumy agramy: 156g
Bukjanyň görnüşi:
Daşarda ussat kartonly kiçijik sowgat gutusy.
Adaty gaplamak, bitarap gaplamak, gaplamak hoş geldiňiz

G17D eşidiş enjamlary8

RFQ

1. Zawodmy?

Hawa, hünärmen gözleg we satuw topary bilen eşidiş enjamyny öndüriji.

 

2. Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
Eşidiş enjamlaryny öndürmek üçin ISO13485 standartyna berk eýerýäris.Önümçilik prosesine we çig mallara berk gözegçilik edýäris we önümler zawoddan çykmazdan ozal düýpli gözden geçirýäris.

 

3. Haýsy önümleriňiz bar?
Bizde sanly, Bluetooth, zarýad berilýän, gulakdan, gulagyň arkasyndan, RIC we ş.m. ýaly köp sanly eşidiş enjamlary bar, ODM we OEM üpjün edip bileris.

 

4. Haçan siziň bilen habarlaşmak has amatly?

24 sagadyň dowamynda siziň üçin elýeterli, sebäbi tejribeli toparymyz bar, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 

5. Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

 

6. Näme üçin bizi saýlaň?
Zhongshan Great-Ears Elektron Tehnologiýa Co., Ltd., 10 ýyldan gowrak global hyzmat tejribesi bolan global hünär eşidiş kömegini özleşdirýän kompaniýadyr.
CE, TUV, RoSH, SGS, UL, ISO9001 hil dolandyryş şahadatnamasyndan geçdik

 

G17D eşidiş enjamlary6

Hyzmatlarymyz

fotobank

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň